Vahvasti elämän virrassa.

RAKENNAMME YHDESSÄ TUOTTAVAA JA KESTÄVÄÄ TULEVAISUUTTA.

 

 

KATSO LUPAUKSEMME JA PÄÄMÄÄRÄMME VUOTEEN 2020 

VSV Lämpö kuukauden HINKU-päästövähentäjä

Marraskuun HINKU-teoksi on valittu VSV-Energia Oy:n voimakas panostaminen bioenergiaan. Autotehtaan kasvaneen tuotannon lisäämä kysyntä ja Yaran hukkalämmön väheneminen Uudenkaupungin kaukolämpöverkossa on kasvattanut Uudenkaupungin kaukolämmöntuotannon kasvihuonekaasupäästöjä 2010-luvulla.

Asiakastietojen päivitys- hetu ja y-tunnus pakolliseksi

Datahub on Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin hanke.

Sähkönsaanti edellyttää jatkossa asiakkaan vahvaa tunnistamista, joten sähköverkkoyhtiöt kautta maan lähestyvät asiakkaitaan asiakastietojen päivittämiseksi. Edessä siintää siirtyminen valtakunnallisesti keskitettyyn Datahub-järjestelmään, jonne kaikkien 3,5 miljoonan käyttöpaikan tiedot tallennetaan.

Osakkeet arvo-osuusjärjestelmään

Vakka-Suomen Voima Oy on siirtämässä osakkeensa arvo-osuusjärjestelmään. Osakekirjat ovat Laitilan Sähkön nimellä. Arvo-osuusjärjestelmä on Euroclear Finland Oy:n ylläpitämä arvopaperien sähköinen rekisteri, joka mahdollistaa arvopaperien liikkeeseenlaskun, omistuksen rekisteröinnin ja siirtämisen.

Katuvalojen kunnossapito ja viankorjaus ovat aina kuntien vastuulla. Katuvalaistukseen liittyvä kunnossapito- ja viankorjaus kilpailutetaan tietyin väliajoin, jolloin vastuu-urakoitsija saattaa vaihdella. Sinun tulee olla vikatilanteissa yhteydessä oman kuntasi vastuutaholle.

Sinulla on asiakkaanamme mahdollisuus seurata sähkön ja kaukolämmön energiankulutusta maksuttomasta OMA Raportti -energianseurantapalvelusta.

5. joulukuuta
Vahvistamme sähköverkkoamme Karinkulman ja Kuivarauman alueilla keskiviikkona 7.12. klo 9 alkaen. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.