Aapeli-myrskyn jälijiltä vakiokorvauksia maksetaan siirtolaskun yhteydessä

Suurhäiriötilanne VSV:n verkossa päättyi perjantaina ja olemme palanneet normaali valmiuteen. Seuraavien viikkojen aikana tehdään sähköverkossa vielä jälkikorjauksia myrskyn jäljiltä, kuten puun poistoja pienjännitelinjoilta ja katkenneiden pylväiden uusimisia. Pahimmillaan sähköt olivat poissa 6000 VSV:n asiakkaalta ja pahiten myrskystä kärsittiin Uudenkaupungin saaristoalueella. Korjausolosuhteet saaristossa olivat hyvin hankalat myrskytuulen ja aallokon takia. Johdoille kaatuneita puita ja sähkölinjoja oli korjaamassa lähes 50 paikallisen sähköurakointiyhtiö Vertekin asentajaa.

Asiakkaille maksetaan vakiokorvaukset seuraavan sähkölaskun mukana (tammikuun lasku tulee suurimmalle osalle helmikuussa, joka toinen kuukausi laskutettavien lasku maaliskuussa). Valitettavasti vakiokorvaukset eivät ehdi joulukuun laskutukseen eli laskuun, joka lähtee asiakkaille 9.1.2019. Vakiokorvauksia maksetaan noin tuhannelle asiakkaalle. Jos vakiokorvauksia ei ole hyvitetty helmikuun siirtolaskussa, asiakas voi hakea erikseen vakiokorvausta toimittamalla hakemus asiakaspalveluumme.

Sähkön loppukäyttäjällä on oikeus sähkönjakelun tai sähköntoimituksen yhtäjaksoisen keskeytymisen perusteella vakiokorvaukseen, jos jakeluverkonhaltija ei osoita, että sähkönjakelun tai sähköntoimituksen keskeytyminen johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottavan huomioon toiminnassaan ja jonka seurauksia hän ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää tai voittaa.

Vakiokorvauksen määrä sähkönkäyttäjän vuotuisesta siirtopalvelumaksusta on:

  1. 10 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 12 tuntia mutta vähemmän kuin 24 tuntia;
  2. 25 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 24 tuntia mutta vähemmän kuin 72 tuntia;
  3. 50 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 72 tuntia mutta vähemmän kuin 120 tuntia;
  4. 100 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 120 tuntia mutta vähemmän kuin 192 tuntia;
  5. 150 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 192 tuntia mutta vähemmän kuin 288 tuntia;
  6. 200 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 288 tuntia.

Sähkön loppukäyttäjälle kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on kuitenkin enintään 200 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai 2 000 euroa.

Asiakaspalvelumme auttaa teitä kysymyksissänne puh. 02 - 880 0 880 tai asiakaspalvelu@vsv.fi tai chat.