Helikopteriraivauksia Kolla - Vaimaro -alueella

Joulukuussa 2018 aloitettuja helikopteriraivauksia tehdään edelleen Kollan ja Vaimaron ympäristössä. Raivaukset jatkunevat vielä ensiviikkoon asti. Pahoittelemme työstämme aiheutuvaa haittaa. 

Alla joulukuinen tiedote raivauksista muokattuna: 

Vakka-Suomen Voima Oy parantaa sähköverkon toimitusvarmuutta raivauttamalla sähkölinjojen reunapuustoa 20 kV:n voimalinjojen läheisyydessä Rauman itäpuolella ja Lapin alueella.
 

Helikopterin avulla tehtävässä oksasahauksessa puiden oksia sahataan sen verran, että runkoon jäävä oksiston pituus on noin 50 cm. Puusto kestää oksasahauksen aiheuttaman oksien katkaisun hyvin ja lahovauriot ovat äärimmäisen harvinaisia. Raivattu puusto jää maanomistajan käyttöön.
 

Helikopteriraivauksen aikana on pysyteltävä vähintään 50 metrin etäisyydellä suoritettavasta työstä. Raivauksesta syntyy melua ja putoavia oksia. Vakka-Suomen Voima pahoittelee työstä aiheutuvaa häiriötä ja pyytää asiakkaitaan huomioimaan raivauksen mahdollisia vaikutuksia kotieläimille. Työskentely kestää yhdessä paikassa yleensä alle tunnin.

Raivaukset ovat alkaneet joulukuussa ja  riippuen keliolosuhteista ne kestävät maaliskuun loppuun asti. Raivausta tehdään valoisaan aikaan.

Helikopteriraivaukset ovat yhtenä osana pidemmän tähtäimen toimitusvarmuuden parantamisen hanketta.
 

Lisätietoja: 
Sähköverkkojohtaja
Juho Jussila
puh. 02 850 6213