Hinnerjoella keskijännitevika viime yönä

Valitettavasti viime yönä joutsen lensi sumuisessa kelissä keskijännitejohtoon Hinnerjoella aiheuttaen noin 150 asiakkaalle keskeytyksen sähkönjakelussa. Pisimmillään keskeytys oli neljä tuntia. 
Kyseinen johto tullaan kaapeloimaan tänä vuonna. Kaapeloinnilla parannamme toimitusvarmuutta ja teemme samalla kyseisen lentoreitin turvallisemmaksi.