Kaapeleiden kunnonhallintamittauksia U:gissa

Suomen sähköistyksen alkuaikoina Uudenkaupungin alkuperäinen sähköverkko rakennettiin 6 kV jännitteellä toimivaksi ja sähkönkäytön yleistyessä tämä jännitetaso todettiin liian pieneksi. Suomessa nykyisin yleisesti käytetty 20 kV jännitetaso yleistyi Uudessakaupungissa 60- ja 70-luvun vaihteessa, kun nykyinen kaapeliverkon runko rakennettiin ja 6 kV verkko korvattiin nykyisellä keskijänniteverkolla. Suuri osa näistä alkuperäisistä 20 kV kaapeleista on edelleen käytössä. Kaupungin rakenteiden alle rakennettu sähköverkko on hankala korvata uudella, joten nykyisten kaapeleiden kunnosta on pidettävä hyvää huolta ja kohdistaa korjaukset oikeisiin paikkoihin ennen kuin kaapelivika aiheuttaa sähkökatkoja asiakkaille.

 

VSV osallistuu Sähkötutkimuspoolin ja muiden verkkoyhtiöiden kanssa tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään mittausmenetelmiä vanhojen keskijännitekaapeleiden kunnon arviointiin. Tällä viikolla tiistain ja keskiviikon aikana tehtiin kuntomittauksia Uudenkaupungin Pohitullin ja Hakametsän alueilla kuudelle keskijännitekaapelille.

Kaapeleille tehtiin osittaispurkaus- ja häviökerroinmittauksia, ja osa mittauksista tehtiin jännitteettömille kaapeleille ja osa käyttöjännite päällä. Kaikki mitatut kaapelit olivat asennettu 60- ja 70-luvun vaihteessa. Mittausmenetelmien lisäksi tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää yleisesti kaapeleiden vanhenemiseen ja vikaantumiseen liittyviä ilmiöitä ja keinoja niiden parempaan ennakointiin.

 

Mittauksia Uudessakaupungissa suoritti VSV:n käyttöhenkilöstön avustuksella Tampereen Teknillinen Yliopisto, Dekra Oy ja Prysmian Oy. Alustavasti mittausten perusteella mitatut kaapelit näyttävät olevan vielä hyvässä kunnossa, mutta lopulliset raportit mittauksista saadaan vielä myöhemmin tarkasteltavaksi.