Materiaalipankki

Aurinkosähköopas
Energiankulutuksen kotikatselmus
Ilmoitus kaukolämpölaitteiden asennustöiden vastaavaksi työnjohtajaksi
Kaivutyön ohje
Ohje urakointiin kaapeleiden ja putkien läheisyydessä
Kalanti 2020
Kaukolämmön kilpailukykyvertailu
Raportti
Kaukolämmön sopimusehdot Kalanti
VSV Lämmön sopimusehdot kaukolämmölle Kalannissa
Kaukolämmön sopimusehdot Uusikaupunki
VSV Lämmön sopimusehdot kaukolämmölle Uudessakaupungissa
Kirje arvo-osuusjärjestelmään siirtymisestä
Osakkeenomistajille 30.10.2016 lähetetty kirje arvo-osuusjärjestelmään siirtymisestä
Lämpöhinnasto Kalanti
VSV Lämmön lämpöhinnasto Kalannissa
Lämpöhinnasto Uusikaupunki
VSV Lämmön lämpöhinnasto Uudessakaupungissa
Lapin taajama 2020 esittelymateriaali
Liittymisjohtojen sulakekoot
Pääsulakekoon määrittelemät johtokoot
Liittymiskaapelipaketti
Verkon liittymiskaapeli ja mittauskeskus, kokonaistoimituspaketti
Liittymiskaapelipaketti, Vertek
Verkkoyhtiön liittymispisteestä omalla tontilla vedettävä liittymispaketti