Säävarma sähköverkko

Vuoden 2019 merkittävimmät investointikohteet

Säävarman sähköverkon rakentaminen jatkuu Vakka-Suomen Voiman alueella suunnitellusti maakaapeloimalla sähköverkkoa maahan tai muilla verkon saneeraustöillä. 

 

VSV:n 2019 merkittävimmät rakennuskohteet: