Säävarma sähköverkko

Vuoden 2018 merkittävimmät investointikohteet

Säävarman sähköverkon rakentaminen jatkuu Vakka-Suomen Voiman alueella suunnitellusti maakaapeloimalla sähköverkkoa maahan tai muilla verkon saneeraustöillä. 

 

VSV:n kesän 2018 merkittävimmät rakennuskohteet:

Tynki - Haudonsaari

Samppanummi - Ilomäki

Kodiksami - Hinnerjoki

Kalanti - Laitila

Ylläolevissa karttakuvissa kaikissa kohteissa korvataan vanhaa ilmajohtoverkkoa maakaapelilla. Kartoissa uusi maakaapeli on korostettu vihreällä.