Tietoa meistä

VSV Yhtiöt muodostuvat yhtiöistä, joilla jokaisella on oma vahva historiansa

Juuremme ovat syvällä satavuotisessa historiassa, jolloin sähkönjakelu aloitettiin Uudessakaupungissa vuonna 1909. Vuosikymmenten kuluessa sähkönjakelusta on huolehdittu Uudenkaupungin lisäksi myös Laitilassa, Hinnerjoella, Pyhärannassa ja Rauman maalaisosissa. Tänä päivänä sähkönjakelumme ulottuu yhdeksän kunnan alueelle Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.

Vakka-Suomen Voima syntyi 1993 Uudenkaupungin energialaitoksen ja Laitilan Sähkön yhdistyttyä

Vakka-Suomen Voima Oy perustettiin vuonna 1993, jolloin Uudenkaupungin energialaitos ja Laitilan Sähkö yhdistettiin yhdeksi yhtiöksi. Sähkömarkkinoiden vapautumisen myötä Vakka-Suomen Voima ja Rauman Energia perustivat sähkön myyntiyhtiö Lännen Omavoiman, joka myy sähköä myös omistajayhtiöidensä verkkoalueiden ulkopuolelle. Muita Vakka-Suomen Voiman ja Rauman Energian yhdessä omistamia yhtiöitä ovat urakointi- ja asennuskonserni Vertek Oy sekä alueverkkoyhtiö Satavakka Oy.

VSV-Energia Oy:tä kutsutaan tänään VSV Lämmöksi

Kaukolämmön alku Uudessakaupungissa ulottuu 1970-luvulle, kun energialaitoksen kaukolämpöyksikkö aloitti toimintansa itsenäisenä yhtiönä vuonna 1979. Uudenkaupungin Lämpö Oy jakoi ja myi lämpöä aluksi Ketunkallion, Santtion ja Janhuan pientaloalueilla. Vuonna 1993 kaukolämpöverkosto kattoi huomattavan osan myös Uudenkaupungin keskusta-alueesta.

Kaukolämpöliiketoiminta siirtyi Vakka-Suomen Voiman omistukseen vuonna 1994. VS Lämpö Oy ehti toimia pitkään VSV-konsernin tytäryhtiönä, kunnes se fuusioitiin konsernin sähköntuotantoyhtiö VSV-Energiapalvelu Oy:n kanssa 2015. Fuusiossa syntynyt VSV-Energia Oy käyttää tänä päivänä markkinointinimeä VSV Lämpö ja kaikista VSV-konsernin yhtiöistä käytetään yhteisnimitystä VSV Yhtiöt.

Liite: 
Vakka-Suomen Voima vuosikertomus 2017
Vakka-Suomen Voima vuosikertomus 2016
Vakka-Suomen Voima vuosikertomus 2015