Vakka-Suomen Voima

Vakka-Suomen Voima Oy huolehtii alueemme sähköverkon suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta, kehittämisestä ja sähköenergian mittaamisesta. Vastaamme sähkönsiirrosta noin 25 000 asiakkaalle. Päätavoitteemme on laadukas ja häiriötön sähkönjakelu, jonka eteen työskentelemme määrätietoisesti. Valvomme sähköverkon tilaa ympäri vuorokauden ja pyrimme varautumaan erikoistilanteisiin ennakolta. Ongelmatilanteissa reagoimme nopeasti ja palautamme sähkönjakelun normaalitilaan niin pian kuin mahdollista.                      

Sähköä siirretään alue- ja kantaverkosta päämuuntajien, keskijänniteverkon, muuntamoiden ja pienjänniteverkon kautta asiakkaille. Vastuullamme on myös uusien sähkönkäyttäjien liittäminen verkkoon. Pidämme lähes 4000 kilometriä sähköverkkoa suunnitelmallisesti kunnossa tarkastuksien, raivauksien ja huoltojen avulla. Parannamme toimitusvarmuutta saneeraamalla sähköverkkoa entistä säävarmemmaksi maakaapeloinnilla.

Verkkoalueemme rajat löydät keskeytyskartastamme >>