Vakka-Suomen Voiman sähköverkon maakaapelointiprojekti Laitilassa

Viikolla 22 alkava maakaapelointi urakka sijoittuu Laitilan kaupungin Laessaaren, Hartikkalan ja Kylänpään kaupunginosien alueelle. Urakkaan kuuluu keskijänniteilmajohtojen saneerausta maakaapeliksi noin 6 kilometriä ja hieman yli 8 km pienjänniteverkkoa. Lisäksi urakassa asennetaan neljä uutta puistomuuntamoa.
 

Urakoitsijana toimii Vertek Oy. Alueen maanomistajiin ollaan oltu yhteydessä ja urakan maastosuunnittelu on edennyt hyvin. Työt maastossa on tarkoitus aloittaa toukokuun lopussa Hartikkalan alueella. 8-tie tullaan urakassa alittamaan, mutta se ei vaikuta liikenteeseen.
Kaivuutyöt jatkuvat vuoden 2019 loppuun saakka ja vanhan verkon purkutöitä tehdään talvella 2020.
 

Turvallisuus on koko konsernissamme asetettu erittäin tärkeäksi ja haluamme olla turvallisuudessa edelläkävijöitä. Työmaamme taajama-alueilla aidataan ja liikenne ohjataan merkein. Pyydämme välttämään asiatonta oleskelua työmaiden lähellä. Jos huomaatte työmaillamme turvallisuuspuutteita, otamme mielellämme vastaan palautteita asiakaspalvelussamme 02 880 0 880 tai asiakaspalvelu@vsv.fiTyömaakylteissämme on työnjohtajan yhteystiedot, joka vastaa kyseisestä työmaasta.

Vakka-Suomen Voima investoi lähes kuusi miljoonaa euroa sähköverkkoon ja toimitusvarmuuden parantamiseen vuonna 2019. Yhteensä maakaapeloidaan yli 100 kilometriä sähköverkkoa säävarmaksi ja lisätään automaatiota sähköverkkoon keskeytysaikojen lyhentämiseksi.

Lisätietoja antavat:
Suunnittelija
Aukusti Katunpää
Vakka-Suomen Voima Oy
puh: (02) 850 6304

Urakoitsijan työnjohto
Petri Seppälä
040 417 8974
Vertek Oy