Vakka-Suomen Voiman vuosikertomus 2018 on julkaistu

VSV-konsernin vuosi 2018 on koottu jälleen yksiin kansiin. Lounais-Suomen hyvä vire pitä yllä yhtä strategista tavoitettamme eli kannattavaa kasvua. Sähköverkkoon ja toimitusvarmuuteen VSV investoi jälleen reippaasti. VSV:n toimitusjohtaja Rami Tähtinen katsauksessaan: "Suurimman osan investoinneista ottavat merkittävät panostukset säävarman verkon ja häiriöttömyyden kehittämiseen, mutta myös panostukset strategisiin kumppanuusverkostoihin, sähkön tuotantoon ja uusiin liiketoimintoihin olivat merkittäviä." 

Vuosi 2018 oli tavoitteidemme mukainen ja katseemme siintääkin jo tulevaisuuden tavoitteissamme. "Strateginen tähtäin on nostettu vuoteen 2025 ja sidottu energia-alan edelläkävijyyteen. Uskomme olevamme oikealla tiellä konsernin kehittämisessä ja lisähartioiden hankkimisessa energia-alan murrosta läpikäydessämme. Haluamme tuottaa asiakkaillemme alan parhaimmistoa olevan asiakaskokemuksen ja lisäarvon sekä luoda paikallista energiaa elämään."  Tähtinen kirjoittaa.

 

Vuosikertomus kokonaisuudessaan